Sıkça Sorulan Sorular

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Sıkça Sorulan Sorular
 
 • Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?

Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile Üniversitemiz sizlere özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup, onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir.

 • Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?

Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.

 • Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?

Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.

 • Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?

Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.

 • Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?

Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.

 • Yurt imkânı var mıdır?

Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.

 • Üniversitede yemek imkânı var mıdır?

Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.

 • Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimizin yanı sıra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünce kurulan Ombudsman Öğrenci Topluluğu da bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

 • Neden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü seçmeliyim?

İçinde yaşadığımız dünya, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanda sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim süreçleri, siyasi ve yönetsel alanda yenilenmeyi gerektirdiğinden bu alanlarla ilgili olarak yeni modellerin geliştirilmesine ve araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitimli bireylere duyulan ihtiyaç her zaman hissedilmektedir. Bölümümüzün kapsadığı dersler ve mezuniyet sonrasındaki istihdam olanakları dikkate alındığında bölümümüz sizlere, kamu ve özel sektörde yöneten, denetleyen ve liderlik görevini üstlenen bir kariyerin kapısını açmaktadır.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü internet sayfasına girerek “Hakkımızda” sekmesi altında yer alan “Bölüm Tanıtımı” açıklamasını okumanız yararlı olacaktır.

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; Sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki yerel, ulusal ve küresel sorunların farkında olan; bu sorunlara farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önerebilen; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal kurumlar ile özel sektörün aradığı niteliklerle donanmış, etik anlayışa sahip bireyler yetiştirmek amacını taşımaktadır. Ayrıca kaliteli ve özgün bir eğitim vererek alanla ilgili literatüre ve uygulamaya katkı sağlayabilecek araştırmalar yapmak; iç ve dış paydaşlar ile iş birliği içinde kamu yararını esas alarak topluma hizmet sunmak gayesini de taşımaktadır.

 • Bölümde alacağım derslerin geleceğime ve mesleki gelişimime katkısı ne olacaktır?

Dinamik akademik kadromuzla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde birçok alanda yeterli düzeyde eğitim alacaksınız. Söz konusu disiplin alanları; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Muhasebe ve Maliye’dir. Bölümümüzde ders müfredatları mezuniyet sonrasında kariyer hayatınız ve istihdam olanakları ile değişen kamu ve özel sektör gelişmeleri dikkate alınarak kurgulanmıştır. Mezuniyet sonrasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olarak oldukça geniş bir alanda bilgi sahibi olmanız ve istihdam edilmeniz amaçlanmıştır. Bölümümüz ayrıca sizleri yurtiçi ve yurtdışında, toplum içinde ayırt edilebilen entelektüeller olarak yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Derslerimizde ayrıca uygulamaya yönelik olarak çeşitli organizasyonlar da yapılacak olup Kariyer Günlerinde sizleri kamu ve özel sektörde görev yapan kariyer meslek sahipleri ile buluşturacağız.

Öte yandan bölümümüzde eğitim gördüğünüz sırada Çift Anadal ve Yandal yapma fırsatınız da olacaktır. Ayrıca kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler gelişimizin çok yönlü olmasına olanak sağlayacaktır.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü internet sayfasına girerek “Hakkımızda” sekmesi altında yer alan “Program Çıktıları” açıklamasını okumanız yararlı olacaktır.

 • Bölümde akademik danışmanlık faaliyeti verilmekte midir?

Öğrencilerimize üniversite yaşantıları süresince, kayıtlı oldukları bölümün eğitim programları ve mevzuat ile ilgili her türlü danışma gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır. Her bir öğrencimiz için atanan Akademik Danışman, sizlere öğrenim hayatınız boyunca karşılaşacağınız bütün sorunlarda yardımcı olmakla birlikte kariyer planlanmanız konusunda da sizi destekleyerek geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

 • Mezuniyet sonrasındaki kariyer imkânları nelerdir?

Mezunlarımız;
-Kaymakam, idari hâkim, müfettiş, denetçi, uzman gibi çeşitli kariyer mesleklerde,
-Merkezi ve Yerel Yönetimlerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak,
-Bankacılık ve finans sektörü ile bağımsız denetim firmalarında müfettiş, denetçi, kontrolör ve yönetici olarak,
-Özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında
Çalışabilir.
- Ayrıca Lisansüstü eğitim yaparak akademik kariyerlerini sürdürebilir. Eğitim müfredatımız söz konusu istihdam olanakları dikkate alınarak, mezuniyet sonrasında oldukça geniş bir meslek seçme alternatifine sahip olmanız için planlanmıştır.

 • Bölüm öğrencilerinin mezun olması için staj yapmaları gerekmekte mi?

Bölümümüzde mezuniyet öncesi staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerimize bu konuda yardımcı olunacaktır.

 • Bölüm öğrencileri yaz okulundan faydalanabilirler mi?

Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 • Bölüm öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (Farabi, Erasmus vb.) faydalanabilirler mi?

Öğrencilerimiz Erasmus programı ile bölümün anlaşma sağladığı yurtdışında bir üniversitede; Farabi programı ile de yurt içinde anlaşma sağladığı herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir dönem ya da iki dönem eğitim görme imkânı kazanabilirler.

 • Bölümde eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Ancak, birinci sınıfta zorunlu bir ders olan Yabancı Dil dışında dördüncü sınıfta iki yarıyıl boyunca seçmeli bir ders olarak “Mesleki İngilizce” dersi de müfredata eklenmiştir. Böylece öğrencilerimizin alana dair lisanlarının geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Not: Öğrenci işleri ile ilgili bütün sorularınız için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Soruları ziyaret etmeniz gerekmektedir.