Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,

Bölümümüz toplumsal, siyasal ve yönetsel alanda yaşanan yerel, ulusal ve küresel sorunların farkına varan ve bu sorunlara alternatif çözümler üretebilen; kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının aradığı niteliklerle donatılmış; etik anlayışa sahip bireyler yetiştirme misyonu ile yola çıkmıştır. Bu misyon ile araştıran, sorgulayan, analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz siyaset, yönetim, hukuk, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre anabilim dallarında donanımlı ve nitelikli bir şekilde mezun olarak; kaymakamlık mesleği başta olmak üzere idari hakimlik, müfettişlik, uzmanlık gibi kamu kurumlarının kariyer mesleklerinde ve yerel yönetimler, çok uluslu şirketler ile sivil toplum organizasyonlarının karar alma süreçlerinde, aldıkları eğitim sayesinde yükselme sağlayabileceklerdir. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programı da mevcut olup öğrencilerimize akademik kariyerlerine bölümümüzde devam etme fırsatı da sunulmaktadır.  

Temel prensibi nitelikli insan yetiştirmek olan bölümümüz, kurumsal aidiyeti yüksek, yeniliklere açık bir akademik kadrodan oluşmaktadır. Güncel sorunları takip ederek teori ve uygulamaya katkı sağlayan güler yüzlü, samimi ve heyecanlı akademik kadromuz ile sizleri Anadolu’nun tarihi mekânlarından biri olan Tarsus’ta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ailesine katılmaya davet ediyoruz. 

 
                                                                                                            Doç. Dr. Tuğba YOLCU
Bölüm Başkanı