Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün kesişim alanında olan bütün disiplinleri kapsayacak mahiyette sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kaymakam, idari hâkim, müfettiş, denetçi, uzman gibi çeşitli kariyer mesleklerde çalışabilir. 
  • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki idarelerde kamu görevlisi olarak çalışabilir.
  • Bankacılık ve finans sektörü ile bağımsız denetim firmalarında müfettiş, denetçi, kontrolör ve yönetici olarak çalışabilir.
  • Ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapabilir.
  • Sürekli öğrenme anlayışı ile akademik kariyerlerini lisansüstü eğitim yaparak sürdürebilir.