Akademik

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi HALİL KANADIKIRIK
Arş. Gör. BAŞAK IŞILDAKLI
Arş. Gör. MEHMET SAİD KAYA

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL