Akademik Personel

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi HALİL KANADIKIRIK
Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA AYDIN HALİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi AHMET YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi ESENGÜL DANIŞAN ARTAN
Arş. Gör. BAŞAK IŞILDAKLI
Arş. Gör. MEHMET SAİD KAYA
Arş. Gör. EMRE TAŞKIRAN
Arş. Gör. AHMET MELİHŞAH ÇEVLİK

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL