Akademik

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi. HALİL KANADIKIRIK
Dr. Öğr. Üyesi. TUĞBA AYDIN HALİSOĞLU
Arş. Gör. BAŞAK IŞILDAKLI
Arş. Gör. MEHMET SAİD KAYA
Arş. Gör. EMRE TAŞKIRAN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL