Bölüm Tanıtımı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gerek merkezi idare gerekse de yerel yönetimleri kapsayan devlet idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerinin bilimsel ve rasyonel çerçevede tesis edilmesi konusuyla ilgilidir. Küreselleşmenin ulus devletler üzerinde yarattığı etki de göz önüne alındığında giderek önemi artan yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütlerinin yapılanmasını ve yönetimini inceler ve ulus üstü seviyede oluşturulan siyasalarının uygulanmasına odaklanır.  Bu çerçevede siyaset biliminin hukuk, iktisat ve maliye disiplinlerinin; çevre, mekân ve toplum ilişkilerinin kesiştiği bir düzlem üzerinde biçimlenir. Bu anlamıyla kamu yönetimi disiplini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olan bir disiplindir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin zengin bir program çerçevesi sunmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bölüm, öncelikle devlet idaresi ve diğer kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları için gereksinim duyulan uzman personel yetiştiren bir bölümdür. Gerek merkezi yönetim kurumları olarak bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının gerekse de yerel yönetimlerin uzman ihtiyaçlarını karşılar. Mezunları genellikle kaymakam, idari hâkim ve müfettiş başta olmak üzere çeşitli uzman kadroları için ihtiyaç duyulan asgari bilgi ve beceri ile donanmış olarak mezun olurlar. Bu becerileri dolayısıyla da aynı zamanda özel sektörde, başta bankacılık ve finans, iç ve dış denetim ile bağımsız denetim firmaları olmak üzere istihdam edilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 4 yıllık örgün öğrenim süresince İngilizce ve seçmeli Mesleki İngilizce dersleri de okutulması planlanarak alana dair yabancı dilde de yetkinlik kazanımı hedeflenmektedir.