Anabilim Dalları

  • Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
  • Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Anabilim Dalı
  • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı