Bölüm Kurulu

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi HALİL KANADIKIRIK
Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA AYDIN HALİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi AHMET YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi ESENGÜL DANIŞAN ARTAN