Misyon ve Vizyon

  • Sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki yerel, ulusal ve küresel sorunların farkında olan; bu sorunlara farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önerebilen; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal kurumlar ile özel sektörün aradığı niteliklerle donanmış, etik anlayışa sahip bireyler yetiştirmek,
  • Kaliteli ve özgün bir eğitim vererek alanla ilgili literatüre ve uygulamaya katkı sağlayabilecek araştırmalar yapmak,
  • İç ve dış paydaşlar ile iş birliği içinde kamu yararını esas alarak topluma hizmet sunmak.
 
  • Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi, özgün ve öncelikli olarak tercih edilen saygın bir bölüm olmak.